Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

Cùng nhau kết nối
tạo nên giá trị

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Người chịu trách nhiệm

Digifox và đối tác, giảng viên sẽ phải có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ học viên liên quan đến giao dịch tại website Digifox.vn.

Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: support@digifox.vn 

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Digifox sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Digifox sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Digifox thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Trách nhiệm của các bên liên quan

Trách nhiệm của Digifox

  • Digifox tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của học viên (người tiêu dùng)
  • Khi đăng bán sản phẩm, dịch vụ trên sàn, Digifox sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan để sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận tỏng kinh doanh đều bị lên án và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Digifox sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến học viên và đối tác/ giảng viên đếu được học viên hoặc đối tác/ giảng viên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
  • Sau khi đối tác/giảng viên, học viên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Digifox. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về đối tác, giảng viên: Digifox sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Digifox sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của đối tác/giảng viên đó trên Digifox đồng thời yêu cầu đối tác/giảng viên bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Trách nhiệm của đối tác, giảng viên của Digifox

  • Chủ động, tích cực trong quá trình giải quyết vấn đề.
  • Cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng.

Trách nhiệm của học viên

  • Có vai trò trách nhiệm trong việc tích cự giải quyết vấn đề.
  • Làm theo hướng dẫn của bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Digifox để quá trình giải quyết tranh chấp diễn ra suôn sẻ hơn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên học viên, đối tác/giảng viên, thì 1 trong 2 bên học viên và đối tác/giảng viên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Liên hệ giải quyết tranh chấp 

Công ty cổ phần Digifox

Email: support@digifox.vn

Hotline: 0965623663/ 0707396686

Shopping cart

Sign in

No account yet?