Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

CEStalk số 06

Chuyển đổi số 99% cho doanh nghiệp có quy mô từ 10 người trở lên

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chúng tôi đã đi trước các bạn 10 năm
2. Hậu quả rõ ràng - Sức ép phải chuyển đổi
3. Công cụ chuyển đổi số hiện tại
4. Cách chúng ta sẽ làm kinh doanh trong tương lai
5. Những nỗi đau của tương lai
6. Giải pháp hiện tại và tương lai 10 năm

Chúng tôi là CEStalk

Speakers

MR HÙNG VŨ

Drebest (Singapore)

HBS JSC (Việt Nam)

GEMS VN (Việt Nam)

Thương hiệu ClownZ

Thương hiệu Gấu Uniform

Thương hiệu Tokago

Thương hiệu NIAL

Đơn vị tổ chức

Đơn vị đồng hành

Đơn vị tài trợ

11 JUNE 2022 | 87 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

© 2022 DESIGN BY CEStalk & DIGIFOX

Shopping cart

Sign in

No account yet?