Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

Cùng nhau kết nối
tạo nên giá trị

Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

Quy trình xác nhận đơn hàng

  • Đối với Khách hàng mua hàng qua hình thức vận chuyển COD: sau khi điền đầy đủ thông tin Khách hàng, đơn hàng được xác nhận qua email và sms cho Khách hàng với các thông tin về Khóa học, Mã vận đơn liên quan đến Khóa học.
  • Đối với khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp: Khách hàng sẽ được kích hoạt khoá học trực tiếp vào tài khoản tại văn phòng Digifox.
  • Đối với Khách hàng mua hàng qua hình thức chuyển khoản/thanh toán trực tuyến: Đơn hàng được xác nhận bằng email và sms từ Digifox với thông tin về tài khoản, code khóa học và các thông tin liên quan để Khách hàng có thể kích hoạt Khóa học.

Quy trình hủy đơn hàng

  • Đối với đơn hàng giao hàng qua COD: Đơn hàng được coi là hủy khi Khách hàng không tiếp nhận đơn hàng qua giao vận.
  • Đối với đơn hàng chuyển khoản/Thanh toán trực tuyến/Tiền mặt: Do đặc thù sản phẩm, các thông tin kích hoạt được gửi đến Khách hàng ngay sau khi thanh toán, Digifox không tiếp nhận yêu cầu hủy đơn hàng đối với các đơn hàng được thực hiện thông qua hình thức thanh toán chuyển khoản/thanh toán trực tuyến/tiền mặt.
  • Mọi yêu cầu hủy đơn hàng được chuyển sang xử lý với yêu cầu đổi trả hàng và hoàn tiền.
Shopping cart

Sign in

No account yet?