Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

Mở quyền truy cập tất cả khoá học và tài nguyên!

CEStalk số 02

Xây dựng Kế hoạch Thần tốc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổ chức online, qua Zoom Meeting

2. Tư duy cần có để lập kế hoạch

3. Những công cụ hỗ trợ hiệu quả

4. Quy trình lập kế hoạch linh hoạt

5. Những sai lầm trong việc lập kế hoạch

Speakers

MR HÙNG VŨ

Drebest (Singapore)

HBS JSC (Việt Nam)

GEMS VN (Việt Nam)

Thương hiệu ClownZ

Thương hiệu Gấu Uniform

Thương hiệu Tokago

Thương hiệu NIAL

Chúng tôi là CEStalk

Đơn vị tổ chức

Đơn vị đồng hành

Đơn vị tài trợ

11 JUNE 2022 | 87 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

© 2022 DESIGN BY CEStalk & DIGIFOX

Shopping cart

Sign in

No account yet?